Debating Sci-Fi/Fantasy Themed Night!

Come show off your Sci-Fi/Fantasy knowledge with the debating society on the 23rd Feb at 7pm in C4 Hugh Owen.

We are holding science fiction themed debates. On important topics such as “Was the death star an economically sound decision?” or “Should we kill Marvin?”.

For great laughs come and join in.

https://www.facebook.com/events/1258557777569494/

Dewch i ddangos eich gwybodaeth ffug wyddonol/ ffantasi gyda’r gymdeithas ddadlau ar y 23ain o Chwefror am 7yh yn C4 Hugh Owen.

Rydym yn cynnal dadleuon thema ffuglen wyddonol ar bynciau pwysig fel “a oedd y ‘death star’ yn benderfyniad economaidd cadarn?” neu “A ddylem ladd Marvin?”.

Am hwyl a sbri dewch i ymuno.

Posted in Uncategorized

The Union

The Aberystwyth Debating Union was founded in 1872, and meets weekly to foster the use of debate as a means of exploring ideas.

Qui tacet, consentire videtur.

Get in touch